ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณครูสิทธิชัย คงนวน เข้าพบนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คุณครูสิทธิชัย คงนวน พร้อมด้วย ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษา สพฐ. เข้าพบนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย และการพัฒนาข้าราชครูให้มีความเชี่ยวชาญต่อการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2563,12:03   อ่าน 3214 ครั้ง