ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON HAND และ ON LINE ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON HAND และ ON LINE ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์อันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2564,10:50   อ่าน 3394 ครั้ง