ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามขอแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับส่งใบงานของสัปดาห์ที่ 3-4 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งมานี้

เลื่อนเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติในชั้นเรียน (On Site) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอชี้แจงเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับส่งใบงานของสัปดาห์ที่ 3-4 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งมานี้

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564,19:20   อ่าน 3401 ครั้ง