รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
121 หมู่ที่ 8 บ้านคลองเพรา   ตำบลตะโก  อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
เบอร์โทรศัพท์ 077611921
Email : watthepnimit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :