กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสิทธิชัย คงนวน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0649182417
อีเมล์ : zonecuf@gmail.com