กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชฎาพร มีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสิริลักษณ์ ศรีสุบัติ
ครูอัตราจ้าง