ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


                โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จัดตั้งโดยนายชิต รัตตะมาน ได้ยื่นคำร้องขอตั้งต่อทางการในด้านการหักร้างถางป่าและปลูกสร้างอาคารเรียนโดยนายจอน โอบอ้อม เป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ส่วนแรงงานและวัสดุ ราษฎรเป็นผู้บริจาคก่อสร้างจนกระทั่ง เปิดทำการสอนได้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2506 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 อยู่ภายใต้การอำนวยการสนับสนุนของท่านพระครูสิริธรรมาภิรัต  เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต ในขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระปลัดสุพิทย์ สิริมังคโล
ที่ดินเป็นที่ดินของวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีชุมพร  แบ่งให้มีเนื้อที่ประมาณ 25ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ห่างจากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 41) ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 250 เมตร