ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564
ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564
รับประกาศนียบัตร (ปพ.1)
สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วยนะคะ
ภาพรวมผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนชั้นป.6
ภาพรวมผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนชั้นป.6 (ถอดหน้ากากชั่วคราว))
ท่านผอ.กล่าวแสดงความยินดีต่อนักเรียนที่ได้จบการศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,14:46   อ่าน 44 ครั้ง