ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เด็กชายชรินรัตน์ กุณธิ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กชายธนวัฒน์ โคจวงจันทร์ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กชายอภิวัฒน์ มีชัย เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเมืองหลังสวน
เด็กหญิงชุติมา ดวงหลังสวน เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเมืองหลังสวน
เด็กหญิงชลิดา เสนีย์ยุทธ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก
เด็กหญิงจุฑามาศ ขจร ศึกษาต่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:22   อ่าน 120 ครั้ง