ภาพกิจกรรม
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๖ (ระดับจังหวัด)
วันเสาร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  ครั้งที่ ๒๖  (ระดับจังหวัด)
ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่  2  ของจังหวัด และได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝึกซ้อมโดย คุณครูพัชรี เอียดวงศ์ และคุณครูนุวดี  อำพันธ์
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2565,22:26   อ่าน 71 ครั้ง