ภาพกิจกรรม
การประกวดเล่าเรื่อง "ท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรรค์ท้องถิ่น" กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ ด้วยภาษาไทยถิ่นใต้ ในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,10:58   อ่าน 12 ครั้ง