ข่าวประชาสัมพันธ์
TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุงโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 7) 20 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุงโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 10) 20 มี.ค. 66
เพิ่มเติม ประกาศโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 38) 13 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 48) 10 ก.พ. 66
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 81) 10 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุงโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 39) 09 ก.พ. 66
ท่านดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม (อ่าน 87) 13 ธ.ค. 65
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๖ (ระดับจังหวัด) (อ่าน 86) 10 ธ.ค. 65
รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 106) 21 พ.ย. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 415) 09 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับคุณครูกุลธรา แก้วพิทักษ์ คุณครูย้ายมาใหม่สู่รั้วโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม (อ่าน 598) 11 เม.ย. 65
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยการประเมินภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 586) 31 มี.ค. 65
กำหนดการเปิดกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนปี 2565 (อ่าน 2572) 17 มี.ค. 65
การเปิดเรียนรูปแบบ On - Site (สลับวันมาเรียน) ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 3513) 19 ก.พ. 65
การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2564 และการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้เครื่องมือ ATK ของนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม (อ่าน 3556) 07 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อ่าน 3610) 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อ่าน 3699) 29 ต.ค. 64
แจ้ง ปิด เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3659) 13 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม และนายสิทธิชัย คงนวน (อ่าน 3692) 08 ต.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม (อ่าน 3730) 08 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (อ่าน 3617) 03 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรี เอียดวงศ์ และนางสาวนุวดี อำพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวด Best Practice (อ่าน 3693) 29 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3704) 25 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย คงนวน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ (อ่าน 3747) 16 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจันทร์จรัส เกตุวารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร (อ่าน 3607) 13 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เบิกจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 3629) 07 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 3569) 03 ก.ย. 64
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามขอแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับส่งใบงานของสัปดาห์ที่ 3-4 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งมานี้ (อ่าน 3527) 16 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON HAND และ ON LINE ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3508) 09 ก.ค. 64
คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active Learning (การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก) (อ่าน 3525) 01 ก.ค. 64
แจ้งเลื่อนเปิดการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3519) 30 มิ.ย. 64
#ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564 (อ่าน 3606) 22 มิ.ย. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 6697) 03 ม.ค. 64
ยินดีตอนรับคุณครูจีรวรรณ สุขหลังสวน (อ่าน 6752) 09 พ.ย. 63
คุณครูสิทธิชัย คงนวน เข้าพบนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 6870) 09 พ.ย. 63
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครู ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ระ (อ่าน 6937) 23 ก.ย. 63
สื่อสร้างสรรค์รณรงค์วันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 (อ่าน 7300) 25 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID 2019 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (อ่าน 8087) 11 พ.ค. 63
ขั้นตอนการเช็คผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 7003) 02 เม.ย. 63