ผลงานครู
ชื่อผลงาน : VDO การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะ 1S2C
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,16:26  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนึกรักบ้านเกิด สู่คุณลักษณะสุจริต Five Step โดยใช้รูปแบบ “CHANGE Model”
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,21:58  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ Infographic แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะ 1S2C
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,11:17  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะ 1S2C
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,11:14  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..