ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2564,16:17  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายสถิตย์ สมมาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2564,16:16  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2564,16:15  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิลักษณ์จังหวัดชุมพร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,12:33  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ โดยใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C เรื่อง การศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,12:32  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนึกรักบ้านเกิด สู่คุณลักษณะสุจริต Five Step โดยใช้รูปแบบ CHANGE Model
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2564,11:49  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : VDO การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะ 1S2C
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,16:26  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สำนึกรักบ้านเกิด สู่คุณลักษณะสุจริต Five Step โดยใช้รูปแบบ “CHANGE Model”
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,21:58  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อ Infographic แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะ 1S2C
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,11:17  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยใช้ทักษะ 1S2C
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย คงนวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,11:14  อ่าน 407 ครั้ง
รายละเอียด..