ภาพกิจกรรม
รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เมืองงาม เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสวีวิทยา
เด็กญิงอาทิตยา ศรีพรม เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สามารถสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ GIFTED
เด็กหญิงธีรดา ดี เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เด็กชายอภิสิทธิ์ ลิ้มเรืองวงศ์ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เด็กชายธนพัฒน์ นวลศรี เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
เด็กหญิงกุลนาถ คำโสภา เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กหญิงรุ้งนภา สุธรรม เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กหญิงพรพิมล ทระขจัด เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กหญิงพรวรินทร์ หนูวัน เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กชายวีรภัทร นามภาคี ศึกษาต่อที่ประเทศลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เด็กชายบุญฤทธิ์ บุญกาญจน์ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กชายอดิเทพ เพชรนาค เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กชายชนาธิป ทวยนาค เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
เด็กชายศิราเมษฐ์ พุฒภา เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:22   อ่าน 173 ครั้ง